Tart Cherry Whiskey Sour

Tart Cherry Whiskey Sour

2 oz Whiskey
2 oz Lemon Juice
1 oz Tart Cherry Siren Shrub
1 Egg White

Shake + serve.