Italian Shrub Soda

Italian Shrub Soda

Blueberry Basil Shrub Soda (Left):
8 oz Blueberry Italian Soda
1 oz Basil Siren Shrub 

Cherry Vanilla Shrub Soda (Right):
8 oz Vanilla Italian Soda
1 oz Tart Cherry Siren Shrub

Pour over ice.